WHEN 2010
WHERE Hong Kong
WHAT Spreads with fridayfonts.

 

fridayofftwo_title_500

friday off two features:

impression, IP Ka Wai, Maxwell | crozline, LAI Stephanie Ka Ying | pain, CHEUNG Yung | neurons, LI Yan Yee, Joyce | vibrate, LEE Lap Yan | BambooConstruction, CHAN Yee Ting, Cherry | OldHongKong, LIU Wing Yi, Kelvy | triclip, NG Siu Yin, Hilary | Transbars, LUNG Yan Yu, Grace | HexyClover, WONG Kai Zen, Gemmy | GeoGraphic, TANG Sui Yan, Sandee | cherrybomb, Lui Sze Wai, Cherry | LightInk, SIU Chi Ming, Eason | SkinSeal, Designer: Cheung Man Yi, Toby top